Meniu
Prekių krepšelis

Taisyklės ir sąlygos

Elektroninės parduotuvės “Gamedeal.lt” pirkimo-pardavimo sąlygos:

1. Pagrindinės nuostatos
1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje “Gamedeal.lt” susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.
1.3. Internetinė parduotuvė „Gamedeal.lt“ prekiauja skaitmeniniais žaidimų aktyvavimo ar jų papildymo raktais, bei fizinėmis žaidimų ar jų papildymų pakuotėmis.

2. Informacijos apsikeitimas
2.1. Pardavėjas visus pranešimus ir įsigytus skaitmeninius žaidimų aktyvavimo raktus bei kitas skaitmenines prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo elektroninį paštą klaidingai.
2.2. Pardavėjas visas įsigytas fizines prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu gyvenamuoju adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo gyvenamąjį adresą klaidingai.
2.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el.paštu, telefonu, skype).

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (užsakymas) yra saugoma el.parduotuvės „Gamedeal.lt“ duomenų bazėje ar kituose įrašuose.

4. Duomenų saugumas
4.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „Gamedeal.lt“, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

5. Prekių grąžinimas
5.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais.
5.2. Skaitmeninės prekės (žaidimų aktyvacijos raktai) pirktos Gamedeal.lt elektroninėje parduotuvėje, atgal nepriimamos ir nekeičiamos pagal LR įstatymuose nustatytus reglamentus.
5.3. Nusipirkęs netinkamos kokybės fizinę prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.
5.3.1. Tuo atveju, kai fizinės prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
5.3.2. Tinkamos kokybės fizinių prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
5.4. Išankstinių užsakymų (preorder) atšaukimui taikomas 30% mokestis nuo sumokėtos prekės kainos (Pvz.: preorder žaidimas Jums kainavo 30 EUR: grąžinsime 30*70%=21 EUR).
5.5. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
5.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
5.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
5.5.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu;
5.5.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;
5.5.5. Prekės nebuvo naudojamos;
5.5.6. Išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
5.6. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę Pardavėjui atgal, Pirkėjui reikia informuoti GameCard.lt skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis, taip pat nurodant:
5.6.1. Grąžinamos prekės pavadinimas;
5.6.2. Užsakymo numeris;
5.6.3. Grąžinimo priežastys.
5.7. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.
5.8. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Pirkėjui yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie elektroninės parduotuvės “Gamedeal.lt”. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant kreiptis į Pardavėją.
6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys – telefono numeris, gyvenamoji vieta, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti el.parduotuvės registracijoje, arba pranešti „Gamedeal.lt“ administracijai, kontaktais nurodytas šioje el. parduotuvėje.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis „Gamedeal.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.

7. Pardavėjo teisės
7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per ilgiau 1 (vieną) dieną.

8. Pardavėjo įsipareigojimai
8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „Gamedeal.lt“ teikiamomis paslaugomis.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninės informacijos, nurodytos internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

9. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai
9.1. Prekių kainos „Gamedeal.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais be jokių paslėptų ar pristatymo mokesčių.
9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, kuriuos nurodo Pardavėjas.
9.2.1 Apmokėjus Opay.lt sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite susimokėti visų Lietuvos bankų elektroninių bankininkysčių internetinėse svetainėse. Taip pat galėsite už užsakytas prekes susimokėti visose „MAXIMA“ kasose bei „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietose, bei kasose. Pasirinkę šį variantą po užsakymo patvirtinimo būsite nukreipti į mokėjimai.lt apmokėjimo sistemą. Jeigu norite atsiskaityti „MAXIMA“ kasose bei „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietose pasirinkite vieną iš jų. Jums bus pateiktas apmokėjimo lapas (kvitas), kurį reikės atsispausdinti ir pateikti bet kurioje „MAXIMA“ kasoje ar „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietoje.
9.3. Atsiskaitydamas 9.2.1 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas (72 val.) nuo užsakymo atlikimo momento. Tik gavus pinigų pavedimą pradesime formuoti Jūsų užsakymą.

10. Prekių pristatymo laikas
10.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų savo e-pašto (skaitmeninė prekė) arba gyvenamajį (fizinė prekė) adresą.
10.2. Prekės, priklausomai nuo prekės tipo, pristatomos Pirkėjo nurodytu e-pašto arba gyvenamuoju adresu.
10.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11. Prekių kokybės garantija
11.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.2. Pardavėjas garantuoja, kad jo parduodamos prekės yra kokybiškos, veikiančios ir įsigytos legaliais būdais iš patikimų šaltinių.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Nuo 2018.05.25 pasikeitus asmens duomenų saugojimo įstatymui, turime priminti, kad mūsų serveryje yra laikoma ta informacija, kuri reikalinga sėkmingam prekės pristatymui (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el.paštas). Jeigu norite, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti iš serverio prašome parašyti el.laišką nurodytais kontaktais puslapyje.